[ต่างด้าวver.]Candy Candy

posted on 23 Apr 2012 18:02 by bloodyflora
กราบ...
 
เพลงที่สองของวัน
 
 
 
 
 
Candy Candy
 
 

คอย ไตร่ตรอง คอยหาและมองดูของต่างๆ

ฉันขี้ลืม ชอบวางทิ้งไว้เรียงราย

เป็นบนโต๊ะ หรือว่าจะเป็นกระเป๋าอะไร

หรือว่าฉันจะเอาไว้ในถุงเงิน

ทีละน้อย ละน้อย ก็เริ่มซึมซับเข้าไป

มันอุ่นไอ ข้างในทุกทีที่บอก

ใจดวงนี้มันพองและโตไม่คิดรีรอ

มองรอบกายก็ล่องลอยเพราะ ความสุขใจ

 

Candy candy candy candy candy

Sweetie sweetie girls love

Chewing chewing chewing chewing chewing

Cutie cutie ch-ch-ch-chewing love

Candy candy candy candy candy

Sweetie sweetie girls love

Chewing chewing chewing chewing chewing

Cutie cutie, so candy love

 

คน คนนั้น คนนี้หรือว่าจะใครก็ตาม

คงต้องการจะดีมากเกินใครๆ

ฉันได้ยิน ทุกเสียงที่เธออ้อนขอไกลๆ

เพียงแค่ฉันก็ยังไม่ว่างซักที

คงเป็นเพราะ ก็เพราะเป็นเพียงผู้หญิงคนนึง

ฉันก็จึง ใส่ใจแค่ปัจจุบัน

ใจดวงนี้มันพองและโตขึ้นทุกทุกวัน

มองรอบกายก็ล่องลอยเพราะ ความสุขใจ

 

Candy candy candy candy candy

Sweetie sweetie girls love

Chewing chewing chewing chewing chewing

Cutie cutie ch-ch-ch-chewing love

Candy candy candy candy candy

Sweetie sweetie girls love

Chewing chewing chewing chewing chewing

Cutie cutie, so candy love

 

Candy love candy love

Candy love candy love

Candy love candy love

Candy love candy love

Ch-ch-ch-chewing love

 

Candy candy candy candy candy

Candy candy candy candy candy

 

Candy candy candy candy candy

Sweetie sweetie girls love

Chewing chewing chewing chewing chewing

Cutie cutie ch-ch-ch-chewing love

Candy candy candy candy candy

Sweetie sweetie girls love

Chewing chewing chewing chewing chewing

Cutie cutie candy love